نتیجه تصویری برای شعرامام خامنه ایبی خامنه ای شعار هم عهدی چیست ؟


بی خامنه ای ندای یا مهدی چیست ؟


هر کس که نشد فدایی خامنه ای ،


بی شک تو بدان فدایی مهدی نیست !


برچسب ها :
فدایی رهبر ,  بسیج دانش اموزی , 

موضوع :
دلنوشته بــــرایـــــ اقــــا ,