نتیجه تصویری برای مبعث پیامبریا محمد ای خرد پابست تو / ای چراغ مهر و مه در دست تو


هر زمان گلواژه هایت تازه تر / بلکه از هستی بلند آوازه تر


ختم شد بر قامتت پیغمبری / این ترا باشد دلیل برتری . . .


عید مبعث مبارک


بکلیک
مطالب مرتبط :
محمد(ص)


برچسب ها :
مبعث پیامبر , 

موضوع :
مناسبتی ,